XXX Niedziela zwykła ( Rocznica poświęcenia kościoła ) 29 X 2017 r.

XXX Niedziela zwykła 29 października 2017 r.

Rocznica Poświęcenia Kościoła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga.

2. Kończy się miesiąc różańcowy, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

3. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00. Nie będzie Mszy o godz.13.30. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

4. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

5. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6. Przyjmujemy na wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można zgłosić naszych zmarłych, których chcemy polecać Miłosierdziu Bożemu i modlitwie Kościoła. Wypominki jednorazowe związane są z modlitwą 1 i 2 listopada o godz. 17.00 na specjalnym nabożeństwie w intencji zmarłych. Zaś wypominki roczne, to modlitwa przez cały rok na dwunastu Mszach świętych zbiorowych za zmarłych, w drugie piątki miesiąca o godz. 8.00 oraz modlitwa w każdą niedzielę o godz.13.15. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii, a dzisiaj także przy wyjściu z kościoła.

7. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w tych dniach, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

8. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 8.00 z sakramentami świętymi udamy się do chorych i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej.

9. W tym tygodniu patronujE nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła.

10. Trwa w naszej parafii zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”. Podpis można złożyć wychodząc z kościoła przy stole z gazetami, w kaplicy lub zakrystii. Potrzebna jest znajomość nr pesel. Do tej pory podpisało się ok. 60 osób.

11. W kancelarii parafialnej w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00, będzie miał swój dyżur Pan Adwokat, który będzie udzielał nieodpłatnie porad prawnych.

12. W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka: śp. Cecylia Tećkowska. Polećmy ją Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

About the Author