XXXI Niedziela zwykła – 5 listopada 2017 r.

XXXI Niedziela zwykła 5 listopada 2017 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie w dni powszednie przed Mszą Świętą wieczorną, czyli o godz.17.20 przez cały listopad modlimy się też za zmarłych w naszym kościele odmawiając różaniec.

3. Dzisiaj o godz. 16.45 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, a o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne z racji pierwszej niedzieli miesiąca.

4. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

5. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia dodatkowa Msza Święta w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie o godz. 11.00.

6. W sobotę, 11 listopada z racji Narodowego Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej, o godz. 9.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. O godz. 20.00 rozpocznie się artystyczne wykonanie Mszy F-dur Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego. Na uroczystości zaproszeni są wszyscy księża i wierni Archidiecezji Warszawskiej.

7. W niedzielę, 12 listopada br., obchodzić będziemy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

8. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców w sobotę 18 listopada o godz.10.00 w kościele.

9. W tym tygodniu patronujE nam:

  • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża;

  • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours.

10. W kancelarii parafialnej w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00, będzie miał swój dyżur Pan Adwokat, który będzie udzielał nieodpłatnie porad prawnych.

11. Osoby, które chcą zgłosić prenumeratę Gościa Niedzielnego lub Niedzieli, zapraszamy po Mszy świętej do zakrystii.

12. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się w naszej parafii spotkania anonimowej grupy osób, oparte na programie 12 kroków i adresowane do osób pragnących żyć w trzeźwości, osób przeżywających chorobę alkoholową kogoś bliskiego oraz tych którzy przechodzili przez takie trudne doświadczenia w przeszłości i borykają się z ich konsekwencjami. Pierwsze spotkanie dziś o godz. 15.00 w podziemiach plebanii, wejście od strony garażu.

13. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane dzisiaj na tacę, które jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przeznaczone są na cele inwestycyjne w naszym kościele. Awaria organów i ich stan techniczny wymuszają zmiany w zaplanowanych inwestycjach. Ławki muszą jeszcze poczekać na renowację. Przystępujemy do renowacji organów, które po pół wieku eksploatacji zaczynają szwankować. Koszt całej renowacji z wymianą, niektórych części, konserwacją, czyszczeniem i strojeniem, to ok. 60.000 złotych.

14. W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Maria Julia Oyrzanowska-Kołodziejczyk, Alicja Salamon i Maria Krystyna Wóycicka. Polećmy je Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

About the Author