Uroczystość NMP z Góry Karmel – 16 lipca 2017 r.(XV NZ)
Ogłoszenia duszpasterskie
1. 16 lipca, to w naszej parafii uroczystości odpustowe związane ze świętem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, które swymi korzeniami sięga XIII wieku. Właśnie na górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła.
2. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Prośmy Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej góry Karmel, którą jest Chrystus. Wszystkich pragnących przyjąć szkaplerz, zapraszamy na główną Mszę Świętą odpustową o godz. 13.30 pod przewodnictwem o. Grzegorza Malca, sekretarza prowincji warszawskiej Karmelitów Bosych, który przez całą niedzielę głosi dziś w naszym kościele Słowo Boże.
2. Na czas wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
3. Trwa w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym w godz. 7.45 do 18.00.
4. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
5. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.
6. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. W niektórych diecezjach trwają stosowne przygotowania do podjęcia drogi przez pątników. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.
7. w tym tygodniu patronujĄ nam:
– 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 – ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit
dominikański ;
– 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z
niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.
8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Łukasz Goc, kawaler z naszej parafii & Justyna Szymczak, panna z parafii w Karniewie –
zapowiedź 2;
Piotr Ryszard Ochocki, kawaler z naszej parafii & Kinga Wilk, panna z parafii św. Mikołaja w
Gąbinie – zapowiedź 2;
Marcin Kośny, kawaler & Urszula Ceglarska, panna, obydwoje z parafii św. Jana Kantego w
Warszawie – zapowiedź 2.
9. W ostatnim tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Stefan Nowak i śp. Janusz Ryszard Trzpil. Polećmy ich Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

Okryci płaszczem naszej Matki i Królowej życzymy Gościom i Parafianom pokornego pełnienia woli Bożej. „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 lipca 2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
2. Na czas wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
3. Trwa w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym w godz. 7.45 do 18.00.
4. We wtorek, 11 lipca, przypada święto św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.
5. Przyszła niedziela, 16 lipca, to w naszej parafii uroczystości odpustowe związane ze świętem Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel, które swymi korzeniami sięga XIII wieku. Właśnie na górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie znajduje się św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża, a spośród Polaków znany jest św. Rafał Kalinowski.
6. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach. Wszystkich pragnących przyjąć szkaplerz, zapraszam w przyszłą niedzielę na główną Mszę Świętą odpustową o godz. 13.30 pod przewodnictwem o. Grzegorza, sekretarza prowincji warszawskiej karmelitów. Od piątku, 7 lipca trwa nowenna przygotowująca do uroczystości odpustowych.
7. W tym tygodniu patronują nam:
– 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian
zachodnich;
– 13 VII – św. Andrzej Świerad, z pochodzenia Polak, i jego uczeń św. Benedykt, dwaj pustelnicy prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier;
– 15VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
8. Z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy na godz. 17.15 w czwartek na nabożeństwo fatimskie z różańcem, Mszą świętą i procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.
9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Piotr Stempel, kawaler z parafii w Stanisławowie & Aleksandra Joanna Rajkowska, panna z
naszej parafii – zapowiedź 2;
Krzysztof Kowalski, kawaler z naszej parafii & Agnieszka Ryhicka, panna z parafii w
Starych Gałkach – zapowiedź 2.
Łukasz Goc, kawaler z naszej parafii & Justyna Szymczak, panna z parafii w Karniewie –
zapowiedź 1;
Piotr Ryszard Ochocki, kawaler z naszej parafii & Kinga Wilk, panna z parafii św. Mikołaja w
Gąbinie – zapowiedź 1;
Marcin Kośny, kawaler & Urszula Ceglarska, panna, obydwoje z parafii św. Jana Kantego w
Warszawie – zapowiedź 1.

Błogosławionej niedzieli i dobrego wakacyjnego odpoczynku.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 lipca 2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.
2. Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne z racji I niedzieli miesiąca. Poprzedzi je spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca o godz.16.45 w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej.
3. Na czas wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
4. Nie wszyscy wyjechali na wakacje. Może znamy jakąś wielodzietną rodzinę, którą należy wesprzeć, fundując wyjazd dziecka na kolonie, obóz, wycieczkę czy rekolekcje. Mamy być świadkami miłości miłosiernej, niech to zatem będzie nasza odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” i na innym miejscu: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
5. Trwa w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym w godz. 7.45 do 18.00.
6. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.
7. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 15.15 do 18.00.
8. W piątek 7 lipca rozpoczniemy nowennę przygotowującą do uroczystości odpustowych z możliwością przyjęcia znaku Szkaplerza we wspomnienie NMP z Góry Karmel, tj. w niedzielę,16 lipca. Główna suma odpustowa o godz. 13.30.
9. w tym tygodniu patronujĄ nam:
3 VII – św. Tomasz Apostoł. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki ujął Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary;
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce ;
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
10. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Marek Maksymilian Włodarski, kawaler z naszej parafii & Ewelina Walczuk, panna z parafii
św. Szczepana w Warszawie – zapowiedź 2;
Tomasz Wendland, kawaler z naszej parafii & Monika Zofia Zalewska, panna z parafii
św. Andrzeja Boboli w Warszawie – zapowiedź 2;
Piotr Stempel, kawaler z parafii w Stanisławowie & Aleksandra Joanna Rajkowska, panna z
naszej parafii – zapowiedź 1;
Krzysztof Kowalski, kawaler z naszej parafii & Agnieszka Ryhicka, panna z parafii w
Starych Gałkach – zapowiedź 1.
11. W dzisiejszą niedzielę kleryk Jakub Rosiński kończy swoją roczną praktykę duszpasterską w naszej parafii. Dał się poznać jako gorliwy i sumienny w podejmowanych obowiązkach. Z grupą kolegów z Seminarium prowadził rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej parafii, a najwięcej troski włożył w posługę związaną w przygotowanie liturgii oraz troskę o kościół i zakrystię. Pomagał także w kolędzie, odwiedzał chorych w domach i szpitalu niosąc im Pana Jezusa w Eucharystii, a w poniedziałki zdobywał doświadczenie w pracy katechetycznej w LO im. Poniatowskiego. Dziękując za wszystkie wymienione i nie wymienione posługi, obiecujemy modlitwę i czekamy na święcenia i prymicje w naszym kościele.
12. W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka: śp. Czesława Plechawska. Polećmy ją Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego wakacyjnego odpoczynku.