VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 luty 2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do
pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Dzisiaj o godz. 17.30 Nieszpory.

3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

4. W tym tygodniu patronuje nam:
23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.

5. Parafialny Caritas zbiera dzisiaj po każdej Mszy świętej ofiary do puszek na swoich podopiecznych, zmagających się z biedą. Zachęcamy też Parafian do przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, niosąc w ten sposób pomoc najbardziej potrzebującym. Szczegóły na plakacie przy wyjściu.

6. Od 17 lutego 2017r. wszedł do kin całej Polski film „Zerwany Kłos” o bł. Karolinie Kózkównej w reżyserii Witolda Ludwiga. Niesie on przesłanie o sensie cierpienia i zwycięstwie miłości nad nienawiścią. W obliczu prześladowania katolików w całym świecie, bł. Karolina pozostaje szlachetnym wzorem do naśladowania dla każdego z nas. Informacje o filmie, jak również o miejscach jego wyświetlania można znaleźć na stronie: www.zerwanyklos.pl.

7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Kamil Kalinowski, kawaler z naszej parafii & Honorata Zdunek, panna z par. św. Barbary w Sikorzu – zapowiedź 2.

8. W ostatnim tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Daniela Telesfora Ziętek-Tomaszewska oraz śp. Tadeusz Łabęcki. Polećmy ich Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

Błogosławionej niedzieli i dobrych ferii zimowych!

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12 luty 2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2. Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

3. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

4. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

5. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej, których zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, podczas której będziemy się modlić, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

6. Wczoraj we wspomnienie NMP z Lourdes, w obchodach Światowego Dnia Chorych uczestniczyło ok. 200 parafian i gości. Po Eucharystii podczas, której udzieliliśmy ok. 150 osobom sakramentu namaszczenia chorych, radowaliśmy się wspólną agapą i śpiewami. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli, to wydarzenie przygotować.

7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Kamil Kalinowski, kawaler z naszej parafii & Honorata Zdunek, panna z par. św. Barbary w Sikorzu – zapowiedź 1.

8. W ostatnim tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Teresa Laskarys, śp. Barbara Lelewska, śp. Stanisława Żebrowska i śp. Daniela Tomaszewska. Polećmy je Miłosiernemu Bogu…

Błogosławionej niedzieli i dobrych ferii zimowych!

V NIEDZIELA ZWYKŁA
5 luty 2017 r.
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.
2. Dzisiaj o godz. 16.45 w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca oraz wszystkich, którzy chcą do niej wstąpić. O godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne z racji I niedzieli miesiąca.
3. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
4. Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. W tym roku przypada jubileuszowy XXV, pod hasłem „Zadziwienie tym, co czyni Bóg: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny…” (Łk 1, 49). Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych i osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do świątyni. Lokalne obchody rozpoczniemy w naszym kościele Mszą świętą o godz. 11.00, podczas której udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych, a po Mszy świętej agapa w sali, tzw. „starej zakrystii”. Do zorganizowania agapy zapraszam wszystkie wspólnoty parafialne, mile widziane własne wypieki.
5. W tym tygodniu patronują nam:
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
6. W ostatnim tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Barbara Sztyber oraz śp. Anna Bartnicka, której pogrzeb odbędzie się w naszym kościele, w poniedziałek, 6 lutego o godz. 13.00. Polećmy je Miłosiernemu Bogu…