XXI Niedziela zwykła – 25 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 1. Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej.

 

 1. W poniedziałek, 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca, modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej Matki Częstochowskiej, gdzie dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę”. Święty Jan Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. W częstochowskiej ikonie od wieków czcimy Maryję jako Matkę i Królową. Wpatrujmy się w Jej matczyne oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy” przez dobre, pokorne i wierne Panu Bogu życie w naszej trudnej codzienności.

 

 1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

 • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna;
 • 28 VIII – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem

i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła;

 • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel, którego męczeństwo wspominamy. Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

 

 1. Na czas wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.

 

 1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku w g. 7:30 – 18:00.

 

6. W tym tygodniu pożegnaliśmy, naszą parafiankę: + Henrykę Jaworską – wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

 

XVIII – Niedziela Zwykła

 4 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 1. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca nabożeństwo adoracyjne dzisiaj o godz. 17.30.
 2. We wtorek 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane jest od XI wieku. Akt przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany.
 3. W najbliższy piątek, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku.
 4. 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia.
 5. Przyszła niedziela będzie drugą niedzielą sierpnia. Jak co roku w tę drugą sierpniową niedzielę złożymy do puszek ofiary na KUL i szkoły katolickie.
 6. Spotkania członków Koła Różańcowego odbywają się w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Zapraszamy wszystkich członków dziś na godzinę 16: 45.
 7. Na czas wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
 8. Trwa w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym w godz. 7.30 do 18.00.
 9. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na cele inwestycyjne.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 lipiec 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Przypominamy, że przez okres wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
 2. W naszym kościele trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym, w godz. od 7.30 do 18.00. Zaproszeni Słowem Pana Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, przychodźmy do Niego z tym wszystkim co jest naszą codziennością życia, trudami, ale też i radościami.
 3. W tym tygodniu rozpocznie się miesiąc sierpień, związany z wielkimi wydarzeniami patriotycznymi i narodowymi w naszej historii. W czwartek 1 sierpnia wspominamy 75 r. wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprzez nasze uczestnictwo w obchodach rocznicy, chcemy oddać hołd poległym i żyjącym Powstańcom oraz mieszkańcom Stolicy. W naszym kościele zapraszamy wszystkich na Mszę świętą, na godzinę 7.00, w której będziemy modlić się o życie wieczne dla poległych w Powstaniu Warszawskim.
 4. Sierpień to także czas, w którym podejmujemy szczególną modlitwę o trzeźwość narodu polskiego oraz osobiste przyrzeczenia trzeźwościowe. Zachęcamy do podjęcia abstynencji. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha, a cały trud wyrzeczenia z tym związany, ofiarować Bogu, za uwikłanych w nałogi. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
 5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  W czwartek naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W pierwszy piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godziny 17.30.
 6. W tym tygodniu patronuje nam:

29 lipca – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek,

służących, pomocy domowych, hotelarzy.

31 lipca – św. Ignacy z Loyoli, kapłan, założyciel Towarzystwa Jezusowgo, autor ćwiczeń duchowych prowadzonych w wielu domach rekolekcyjnych w Polsce i na całym świecie.

1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów;