XXIX Niedziela zwykła 22 października 2017 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na tacę, na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu. Zapraszam do tej modlitwy w naszym kościele codziennie o godz. 17.15. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w czwartki.

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

4. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii wspominamy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W naszym kościele raz w tygodniu, we wtorki po Mszy świętej o godz. 8.00, odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

5. W najbliższą sobotę, 28 października zapraszamy na godz. 9.00 do kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej na film: „Teraz i w godzinę śmierci”. To wielka epicka opowieść o sile modlitwy różańcowej, która jest w stanie zmienić bieg historii. Film powstawał 2 lata, a zdjęcia kręcono na 4 kontynentach dzięki wsparciu tysięcy ludzi.

6. Przyjmujemy na wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można wziąć specjalnie przygotowane kartki i wypisać na nich czytelnie tych, których chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu i modlitwie wspólnoty Kościoła. Wypominki jednorazowe związane są z modlitwą 1 i 2 listopada o godz. 17.00 na specjalnym nabożeństwie w intencji zmarłych. Zaś wypominki roczne, to modlitwa przez cały rok na dwunastu Mszach świętych zbiorowych za zmarłych, w drugie piątki miesiąca o godz. 8.00 oraz modlitwa w każdą niedzielę o godz.13.15. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii.

7. Dzisiaj w naszej parafii zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”. Podpis można złożyć wychodząc z kościoła przy stole z gazetami, w kaplicy lub zakrystii. Potrzebna jest znajomość nr pesel.

8. W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Urszula Trepanowska, Mirosława Chróścicka, Elżbieta Sawicka i Halina Stapińska. Polećmy je Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

XXVIII Niedziela zwykła 15 października 2017

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Na nabożeństwa październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz.17.15. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w czwartki.

2. W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości,wyrozumiałości i mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. W sobotę, 21 października po Mszy świętej o godz. 8.00, Akcja Katolicka zaprasza na film pt. Całopalenie, przybliżający nam osobę, nauczanie i świętość Jana Pawła II.

3. W dniach 16-20 października w Warszawie odbywać się będzie po raz trzeci Dziedziniec Dialogu. Uczestnicy „Dziedzińca Dialogu” będą dyskutować o nauce, kulturze, społeczeństwie, Kościele i mediach. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła.

4. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

5. W czwartek, 19 października przypada 33. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Główne uroczystości związane z tą rocznicą odbędą się w sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. O godz. 18.00 uroczysta Msza święta, poprzedzona koncertem.

6. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. Taca na misje.

7. Przyjmujemy na wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można wziąć specjalnie przygotowane kartki i wypisać na nich czytelnie tych, których chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu i modlitwie wspólnoty Kościoła. Wypominki jednorazowe związane są z modlitwą 1 i 2 listopada o godz. 17.00 na specjalnym nabożeństwie w intencji zmarłych. Zaś wypominki roczne, to modlitwa przez cały rok na dwunastu Mszach świętych zbiorowych za zmarłych, w drugie piątki miesiąca o godz. 8.00 oraz modlitwa w każdą niedzielę o godz.13.15. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii.

8. Za tydzień w naszej parafii zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”. Pamiętajmy o zabraniu dowodu osobistego.

9. W tym tygodniu patronują nam:

  • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały;

  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła;

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;

  • 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich.

10. Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: Łukasz Strzyżewski, kawaler z naszej parafii i Klaudia Retmańska, panna z parafii katedry polowej w Warszawie– zapowiedź 2.

11. Tydzień temu gościliśmy stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy zdobywają wykształcenie w duchu nauczania św. Jana Pawła II, których wsparliśmy modlitwą i ofiarą w wysokości 2138 zł. Bóg zapłać.

12. Dzisiaj parafialna Caritas zbiera ofiary do puszek na jesienną pomoc dla seniorów, swoich podopiecznych.

XXVII Niedziela zwykła 8 października 2017

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz.17.15. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w czwartki.

2. Wczoraj w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej włączyliśmy się w inicjatywę Różniec do granic i o godzinie 14.00 odmówiliśmy cztery części różańca, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Wołaliśmy wspólnie, łącząc się duchowo z pielgrzymami licznie zgromadzonymi na granicach Polski o ratunek dla Ojczyzny i świata.

3. Przeżywamy dzisiaj, jak co roku przed 16 października, Dzień Papieski. Tegoroczne hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Budując żywy pomnik świętemu Janowi Pawłowi II, wspieramy Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz gościmy stypendystów ze świadectwami. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin.

4. W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Niech zwłaszcza tego dnia nie zabraknie modlitwy w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty.

5. Także w sobotę, o godz. 10.00 spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii świętej dzieci z klas III i ich rodziców. W programie: Msza święta, katecheza i nauka śpiewu.

6. Zaczynamy przyjmować wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można wziąć specjalnie przygotowane kartki i wypisać na nich czytelnie tych, których chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu i modlitwie wspólnoty Kościoła. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii.

7. W tym tygodniu patronują nam:

  • 9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; jest uznawany za naszego pierwszego historyka;

  • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich, zapraszamy też tego dnia, po Mszy świętej o godz. 18.00 na procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ostatnią w tym roku.

8. Parafia organizuje w przyszłym roku w dniach 10 – 17 marca pielgrzymkę do Lourdes na 160 lecie objawień. W planach jest też Montserrat i Barcelona. Szczegóły w zakrystii i kancelarii parafialnej.

9. Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: Łukasz Strzyżewski, kawaler z naszej parafii i Klaudia Retmańska, panna z parafii katedry polowej w Warszawie–

zapowiedź 1.

10. Tydzień temu zebraliśmy dzięki pomocy parafialnego Caritas 844,63 zł. na remont zniszczonej w związku z pożarem zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim.

11. W ostatnim tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Alina Wanda Napiórkowska i śp. Helena Syta. Polećmy je Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…