Zapraszamy do udziału w uczestnictwa we wspólnotach działających w naszej parafii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Roberto lub ks. Michałem za pośrednictwem maila: narodzenienmp@gmail.com

Grupa Wolontariatu

Od stycznia 2023 r. istnieje w naszej parafii grupa wolontariatu, która skupia ludzi w różnym wieku, zwłaszcza młodych pragnących uczestniczyć aktywnie w pomocy na rzecz parafii oraz ludzi potrzebujących. Inicjatywy grupy dotyczą pomocy osobom starszym i samotnym, sprzątania kościoła, organizacji różnych wydarzeń religijnych i społeczno-integracyjnych, żywym udziałem w liturgii niedzielnej. Oprócz działalności pomocowej grupa spotyka się na formację duchową - rozważanie Słowa Bożego i Eucharystię, a także na wspólne posiłki jako element integracyjny. Spotkania są co drugi czwartek o godz. 20 w salce pod kuchnią plebanii.

Communione e Liberazione

Jest to ruch, który narodził się we Włoszech za sprawą ks. Luigi Giussaniego, znanego duszpasterza młodzieży. Wspólnota ta skierowana jest do ludzi dorosłych, którzy szukają pogłębienia swojej wiary oraz lepszego zrozumienia nauczania Kościoła. Jest to formacja duchowo-intelektualna. Zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt.
KOMUNIA I WYZWOLENIE - strona ruchu

Krąg Biblijny

zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19 na spotkania biblijne, wspólne rozważanie Pisma Świętego metodą Lectio divina. Spotkania są otwarte dla wszystkich niezależnie od wieku i stanu. Spotkania odbywają się w salce pod kuchnią plebanii - wejście przy garażach.

Domowy Kościół

Domowy Kościół jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sobotę na modlitwę, dzielenie się wspólnym życiem oraz na formację duchową. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Michałem
Domowy Kościół - strona oazy

MINISTRANCI

Zapraszamy wszystkich odważnych młodych i starszych do służby przy ołtarzu. Aby zacząć służyć prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy Św.

Legion Maryi

Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Bractwo Szkaplerza

Członkowie Bractwa Szkaplerza Świętego żyją w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego. Przyjmują szkaplerz na znak głębokiej więzi z Matką Bożą, która objawiła się generałowi karmelitów św. Szymonowi Stockowi (ok. 1175-1265) i obiecała szczególną opiekę w życiu doczesnym i po śmierci tym, którzy go będą nosić. Członkowie bractwa są zobowiązani codziennie odmawiać wyznaczoną w dniu przyjęcia modlitwę maryjną, naśladować Matkę Bożą i szerzyć Jej kult.