MINISTRANCI

Zapraszamy wszystkich odważnych młodych i starszych do służby przy ołtarzu. Aby zacząć służyć prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy Św.

BRACTWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

Szkaplerz Maryi jest nazywany Płaszczem Opieki, który może okryć każdego człowieka. Jeżeli serce człowieka jest otwarte na Boże działanie i żyje on według Bożych przykazań, to niewątpliwie przez Szkaplerz św. i ufność Matce Bożej zapewni sobie wielkie źródło łask. Chcesz przyjąć Szkaplerz Święty? Przyjdź do zakrystii i zapytaj o szczegóły.

LEGION MARYII

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni.