IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Przeżywamy trudny czas w naszym kraju związany z panującą pandemią koronawirusa. Myślimy, że ten czas pandemii to najlepsze rekolekcje, jakie nam dał Pan Bóg. Zachęcamy do wzmożonej modlitwy o ustanie epidemii, a także za chorych i wszystkich pracujących w szpitalach, całą służbę zdrowia, pielęgniarki i lekarzy.

2. Nabożeństwa wielkopostne w naszej świątyni. Dzisiaj o godz. 17.15 – Gorzkie żale. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.15.

3. Jednocześnie przypominamy, że na Mszach Świętych i innych nabożeństwach nie może być więcej niż 50 osób.

4. Kościoły jak na razie pozostaną otwarte dla indywidualnej modlitwy.

5 W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

6. Przy ołtarzu św. Józefa wystawiony jest kosz na jałmużnę wielkopostną, na produkty żywnościowe dla zmagających się z biedą. Parafialna Caritas zbiera dziś po każdej Mszy świętej ofiary do puszek na swoich podopiecznych.

7. Jak przed każdymi świętami Caritas przygotował świece, są do nabycia przy wejściu do kościoła.

 

 

About the Author