XXX Niedziela zwykła – 27 października 2019 r.

XXX Niedziela zwykła – 27 października 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Kończy się miesiąc różańcowy, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
  2. W tym tygodniu, w piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00. Nie będzie Mszy o godz.13.30. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.
  3. W sobotę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
  4. Przyjmujemy na wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można  zgłosić naszych zmarłych, których chcemy polecać Miłosierdziu Bożemu i modlitwie Kościoła. Wypominki jednorazowe związane są z modlitwą 1 i 2 listopada o godz. 17.00 na specjalnym nabożeństwie w intencji zmarłych. Zaś wypominki roczne, to modlitwa w każdą niedzielę o godz.13.15. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii, a dzisiaj także przy wyjściu z kościoła.
  5. W poniedziałek 28 października, dokładnie w setną rocznicę święceń biskupich abp. Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Pius XI. – pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, w archikatedrze warszawskiej o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity Mediolanu abp. Mario Delpiniego.
  6. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.
  7. Ze względu na przypadające w tym tygodniu święta, odwiedzimy chorych w przyszłym tygodniu w piątek i sobotę.
About the Author