XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 lipiec 2019 r.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 lipiec 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Przypominamy, że przez okres wakacyjny, do 31 sierpnia nie będzie w dni powszednie Mszy świętej o godz. 8.00. Pozostałe Msze bez zmian.
  2. W naszym kościele trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, od poniedziałku do piątku, w czasie wakacyjnym, w godz. od 7.30 do 18.00. Zaproszeni Słowem Pana Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, przychodźmy do Niego z tym wszystkim co jest naszą codziennością życia, trudami, ale też i radościami.
  3. W tym tygodniu rozpocznie się miesiąc sierpień, związany z wielkimi wydarzeniami patriotycznymi i narodowymi w naszej historii. W czwartek 1 sierpnia wspominamy 75 r. wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprzez nasze uczestnictwo w obchodach rocznicy, chcemy oddać hołd poległym i żyjącym Powstańcom oraz mieszkańcom Stolicy. W naszym kościele zapraszamy wszystkich na Mszę świętą, na godzinę 7.00, w której będziemy modlić się o życie wieczne dla poległych w Powstaniu Warszawskim.
  4. Sierpień to także czas, w którym podejmujemy szczególną modlitwę o trzeźwość narodu polskiego oraz osobiste przyrzeczenia trzeźwościowe. Zachęcamy do podjęcia abstynencji. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha, a cały trud wyrzeczenia z tym związany, ofiarować Bogu, za uwikłanych w nałogi. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
  5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
    W czwartek naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W pierwszy piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godziny 17.30.
  6. W tym tygodniu patronuje nam:

29 lipca – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek,

służących, pomocy domowych, hotelarzy.

31 lipca – św. Ignacy z Loyoli, kapłan, założyciel Towarzystwa Jezusowgo, autor ćwiczeń duchowych prowadzonych w wielu domach rekolekcyjnych w Polsce i na całym świecie.

1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów;

About the Author