Uroczystość Narodzenia Pańskiego

NARODZENIE PAŃSKIE – 25 grudnia 2017

1. „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie (…) Bóg się nam rodzi”. Rozpoczęliśmy w środku nocy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. W świątecznej atmosferze chcemy najpierw podziękować wszystkim, którzy współpracując przy różnych dziełach, pomagają naszej wspólnocie w przeżywaniu prawdy o narodzeniu Syna Bożego. Wspomnę tylko o. Dariusza tegorocznego rekolekcjonistę, kapłanów którzy nam służyli w konfesjonale i prowadzili przez Adwent i roraty: ks. Pawła, ks. Profesora i ks. Prałata, p. Helenkę przy rozprowadzaniu opłatków i zatroskaną o kwiaty w kościele, p. Danusię spieszącą z zaopatrzeniem na „małe co nieco” po roratach i dbającą o czystość w kościele, p. Bożenkę i zespół Caritas przy dziele pomocy potrzebującym, p. Mieczysława i panów zakrystianów przy obsadzaniu choinek, Basię i Jarka pełniących posługę w zakrystii, ks. Alberta i młodzież przygotowującą się do bierzmowania przy przygotowywaniu szopki, s. Małgorzatę przy porannych Godzinkach i Liturgii, wszystkich uczestników rekolekcji i rorat…

Nowonarodzony Zbawiciel przychodzi do nas z obfitością łask. Zna nasze radości i smutki, wie, czego najbardziej potrzebujemy. Życzymy sobie wzajemnie, abyśmy umieli otwierać nasze serca na Jego łaskę i by On nas wciąż wewnętrznie przemieniał i odnawiał. Niech Jego błogosławieństwo obficie spływa na nasze rodziny, naszych sąsiadów, parafię, naszą Ojczyznę i na wszystkich ludzi dobrej woli.

2. W pierwszy i drugi dzień świąteczny zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym, z małym wyjątkiem: 25 XII nie będzie Mszy świętej o godz. 7.30, zaś 26 XII nie będzie Mszy świętej o godz. 13.30.

3. Wizytę duszpasterską, tzw. kolędę, wznowimy 27 XII. Plan jest umieszczony w kościele przy wyjściach oraz na stronie internetowej.

4. Jeszcze raz wszystkim życzymy radosnego świętowania.

About the Author