Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia 2020 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
12 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Okres Wielkanocny trwa pięćdziesiąt dni czyli do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj Msze św. wg porządku niedzielnego.
2. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze św. wg porządku niedzielnego.
3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00, koronka do Bożego Miłosierdzia.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!

Bardzo prosimy o pomoc materialną dla parafii. Możemy złożyć te ofiary na konto parafii lub do puszek w kopertach, z dopiskiem na cele parafialne.

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
Al. Solidarność 80
00-145 Warszawa
30 1240 6292 1111 0010 8481 9735 – z dopiskiem
darowizna na cele kultu

About the Author