Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Zapraszamy o godz. 15.00 na koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  2. Zgodnie z wytycznymi władz państwowych w naszym kościele może przebywać jednocześnie na Mszach Świętych i innych nabożeństwach ok. 30 osób. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu odległości co najmniej 2 m i obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, tj. także w kościele.
  3. Adoracją Najświętszego Sakramentu (poniedziałek –piątek 8:30-18:00) zachowując limit 30 osób jednocześnie w kościele i obowiązek zakrywania ust i nosa.
  4. Bardzo prosimy o pomoc materialną dla parafii. Możemy złożyć te ofiary na konto parafii lub do puszek w kopertach, z dopiskiem na cele parafialne.

 

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

Al. Solidarność 80

00-145 Warszawa

30 1240 6292 1111 0010 8481 9735 –  z dopiskiem

darowizna na cele kultu

 

 

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

Alleluja!

 

About the Author