Błogosławieństwo Pokarmów W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

2  Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Wszyscy odpowiadają:Amen.Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.1 Tes 5, 16-18:Zawsze się radujcie.Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

3 Albo:Mt 6, 31 ab.32b-33:Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojczenasz., Zdrowaś Maryjo.oraz Wierzę w Boga.Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:Módlmy się.Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Wszyscy odpowiadają:Amen

4 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja Wszyscy odpowiadają:Przy łamaniu chleba. Alleluja.Módlmy się:Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.Wszyscy odpowiadają:Amen.Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Wszyscy odpowiadają:Amen.

Na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-135

About the Author