20 listopada 2016 (trzydziesta czwarta niedziela zwykła) – UROCZYSTŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

20 listopada 2016
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju, sprawiedliwości i miłości.
2. Zapraszamy dzisiaj wieczorem o godz. 17.30 na nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego: O Jezu najsłodszy…, za co można uzyskać dziś odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
4. Wczoraj w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach – pasterze Kościoła w Polsce wraz z wiernymi dokonali Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dzisiaj po Sumie o godz. 13.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
5. W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym. Przed laty i w naszej parafii został założony oddział tego stowarzyszenia, który spotyka się co drugi poniedziałek po Mszy świętej o godz. 8.00 w sali przy zakrystii. Zachęcamy do zaangażowania się w działalność organizacji, bowiem potrzeba w Kościele wielu wiernych świeckich gotowych promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.
6. W ostatnią niedzielę z okazji VIII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zbieraliśmy ofiary do puszek przeznaczone na ten cel. Zebraliśmy 940 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Polecamy nieustannej modlitwie prześladowanych chrześcijan w różnych krajach świata.
7. W adwencie, który już za tydzień, rozpoczniemy wizyty duszpasterskie rodzin i mieszkańców naszej parafii. Kolędę rozpoczniemy w poniedziałek 28 listopada od Alei Solidarności 149.
8. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w 3 Niedzielę adwentu, tj. 11 grudnia, a poprowadzi je ks. dr Maciej Raczyński-Rożek, profesor naszego warszawskiego seminarium duchownego.
9. W naszym przygotowaniu adwentowym nie zabraknie Mszy świętych roratnich, odprawianych tradycyjnie o brzasku dnia, we wszystkie dni powszednie od poniedziałku, 28 listopada do wigilii Bożego Narodzenia. Dzieci będą otrzymywały elementy szopki, którą przez adwent będą konstruowały w domu. Dla wszystkich uczestników rorat, tak jak było to w zeszłym roku, przewidziane jest w „starej zakrystii” ciepły napój i ciastko.
10. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
w poniedziałek – Ofiarowanie NMP;
we wtorek – św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki kościelnej i chórów, to okazja do modlitwy za naszą organistkę, siostrę Małgorzatę;
w czwartek – św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy;
11. Po każdej Mszy św. parafialne Caritas zbiera do puszek ofiary na paczki świąteczne dla ubogich parafian. Niedługo zostanie również wystawiony w kościele kosz, w który będziemy mogli złożyć dary świąteczne przeznaczone dla rodzin i osób borykających się z trudnymi warunkami życiowymi.
12. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
13. W ostatnim tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Anna Wieszkowska, śp. Czesława Jakubowska, śp. Krystyna Gajda, śp. Mariusz Pawlak, śp. Danuta Jabłońska oraz śp. Danuta Romanyk – wieloletnia Prezes Caritasu i osoba niezwykle zaangażowana w służbę bliźniemu. Msza pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele we wtorek 22 XI o godz. 12.30. Wieczny odpoczynek…
Modląc się „przyjdź królestwo Twoje”, prośmy z ufnością o królowanie Pana Boga w naszym życiu.
Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie! Błogosławionej Niedzieli!

Plan kolędy od 28 listopada do 17 grudnia 2016 r.

I tydzień:

– poniedziałek, 28 listopada od godz. 16.30 – Aleja Solidarności 131A, 147 i 149 oraz Ogrodowa 4;
– wtorek, 29 listopada od godz. 16.30 – Aleja Solidarności 119/125;
– środa, 30 listopada od godz. 16.30 – Aleja Solidarności 129/131;
– czwartek, 1 grudnia od godz.16.30 – Aleja Solidarności 88;
– sobota, 3 grudnia od godz. 11.00 – Aleja Solidarności 82B, 84, 84A, 86;

II tydzień:

– poniedziałek, 5 grudnia od godz. 16.30 – Aleja Solidarności 82A;
– wtorek, 6 grudnia od godz. 16.30 – Nowolipie 31;
– środa, 7 grudnia od godz. 16.30 – Nowolipie 25, 25A, 27, 27A, 27B, 29, 29A i 29B;
– piątek, 8 grudnia od godz. 16.30 – Nowolipie 21, 23A i 23B;
– sobota, 9 grudnia od godz.11.00 – Aleja Jana Pawła II 35;

III tydzień:

– środa, 14 grudnia od godz. 16.30 – Aleja Jana Pawła II 36 i 38;
– czwartek,15 grudnia od godz. 16.30 – Nowolipie 17A;
– piątek, 16 grudnia od godz. 16.30 – Nowolipie 13/15, 17 i 17B;
– sobota,17 grudnia od godz.11.00 – Aleja Solidarności 82.

About the Author