16 października 2016 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

16 października 2016 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.20 na wspólne różańcowe nabożeństwa.
2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. Budujemy żywy pomnik świętego Jana Pawła II, wspierając Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia pomagającą młodym, pragnącym się uczyć. Zebraliśmy na ten cel w minioną niedzielę 2268 zł. Bóg zapłać.
3. Przyjmujemy wypominki związane z modlitwą za zmarłych. Po każdej Mszy świętej można wziąć specjalnie przygotowane kartki i wypisać na nich czytelnie tych, których chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu i modlitwie wspólnoty Kościoła. Wypominki przyjmowane są w kancelarii parafialnej i zakrystii.
4. W środę, 19 października po Mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i ich rodziców.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.
6. W tym tygodniu patronują nam:
17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii
i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła. Na różaniec o godz. 17.20 i wieczorną Eucharystię zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta;
19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością
i prawdomównością;
21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.
7. Dzisiaj zbiórka do puszek na Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża niosące kompleksową pomoc bezdomnym i najuboższym, a za tydzień na podopiecznych naszego Caritas.
8. W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki: śp. Irmina Świętosławska, Krystyna Maciejak i Teresa Bajster. Polećmy je Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…

About the Author