Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 25 marca 2018 r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 25 marca 2018 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną...
Czytaj więcej →

5 Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018 r. 1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobist...
Czytaj więcej →

4 Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018 r. 1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas...
Czytaj więcej →