Niedziela Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia 2018 r.

  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8 kwietnia 2018 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan...
Czytaj więcej →

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 1 kwietnia 2018r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 1 kwietnia 2018 r. Ogłoszenia duszpasterskie Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego...
Czytaj więcej →

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 25 marca 2018 r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 25 marca 2018 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną...
Czytaj więcej →