XXI Niedziela zwykła – 26 sierpnia 2018 r.

XXI Niedziela zwykła – 26 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 

  1. Dziś, 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca, modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej Matki Częstochowskiej, gdzie dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę”. Święty Jan Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. W częstochowskiej ikonie od wieków czcimy Maryję jako Matkę i Królową. Wpatrujmy się w Jej matczyne oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy” przez dobre, pokorne i wierne Panu Bogu życie w naszej trudnej codzienności.

 

  1. 1 września, obchodzimy 79. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz  o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych.

 

  1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

 

  1. Od soboty 1 września powracamy do sprawowania mszy św. o godzinie 8, w dni powszednie.

 

  1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

  • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna;
  • 28 VIII – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem

i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła;

  • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel, którego męczeństwo wspominamy. Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

 

  1. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, ksiądz Kardynał Kazimierz powołał ks. Kamila Kiełpikowskiego na wikariusza, który rozpoczyna dzisiaj prace w naszej parafii. Niech Pan mu błogosławi w życiu i pracy w posłudze duszpasterskiej.

 

  1. W tym tygodniu pożegnaliśmy, naszego parafianina: + Leona Niechęckiego – wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

 

 

About the Author