Niedziela Miłosierdzia Bożego-23 kwietnia 2017-Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 23 kwietnia 2017 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojci...
Czytaj więcej →

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017 – Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 16 kwietnia 2017 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i...
Czytaj więcej →

Ogłoszenia duszpasterskie 9 kwietnia 2017 r Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 09 kwietnia 2017 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie...
Czytaj więcej →