Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 1 kwietnia 2018r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 1 kwietnia 2018 r. Ogłoszenia duszpasterskie Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego...
Czytaj więcej →