12 luty 2017 r. – 6 Niedziela Zwykła

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12 luty 2017 r. Ogłoszenia duszpasterskie 1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek...
Czytaj więcej →